Székesfehérvári Székely Bál

2020. április 25. 18:00  |  Szent István Művelődési Központ, Székesfehérvár

„Az összmagyarság lelkiismeretének és reményeinek múzeuma”

Látogatás a Trianon Múzeumban – székesfehérvári végzős középiskolások számára

A Székesfehérvári Székely Bálok kedvezményezettjeinek kiválasztása folyamán mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is elérjük. A bevételekből így került sor játszótérfelújításra, óvodakorszerűsítésekre, hátrányos helyzetű gyermekek csereüdültetésére (ez még részben folyamatban van) – illetve az idén is gyermekotthont illetve oktatási intézményeket segítünk. A tavalyi év folyamán egy új elemmel bővítettük a fiatalok számára nyújtandó kedvezményeket: nem titkoltan pedagógiai célzattal ajánlottunk fel Erdéllyel, Székelyfölddel kapcsolatos könyveket a Székesfehérvári Tankerületi Központon keresztül oktatási intézmények számára. Ez a kezdeményezésünk folytatódik, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az anyaországi fiatalok megismerjék a határon túli magyarság helyzetét, megéljék a nemzeti összetartozástudatot és elmélyítsék ismereteiket a magyarság legnagyobb sorstragédiájáról. (Mi sem bizonyítja ennek fontosságát jobban, mint riportunk a fehérvári Versünnep győztesével, Baráth Eszterrel, a tehetséges fehérvári művész gyönyörű gondolatait itt olvashatják: https://szekelybal.hu/barath-eszter-adrienn/ – a szerk.)

A IV. Székesfehérvári Székely Bál harmadik kedvezményezettjei a székesfehérvári végzős, középiskolás diákok, akiknek autóbuszos kirándulását és a belépőjegyét biztosítjuk a diktátum centenáriumának tanévében a várpalotai Trianon Múzeumba.

„A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát.”

A Múzeumban bemutatott anyag felöleli a trianoni diktátum pontos történetét és következményeit, bemutatja az I. világháborút lezáró döntések következményeit, az azt követő mozgalmakat, az anyaországhoz időlegesen visszacsatolt egyes országrészek „hazatérésének” boldog pillanatait illetve a II. világháború eseményeit, és a háború utáni, magyarokat sújtó kollektív, véres megtorlásokat egyaránt.

A Múzeum célja, hogy bemutassa a Kárpát-medencében ezer éve együtt élő közösségek hagyatékát, és hogy segítse és patronálja azon kezdeményezéseket, melyek a magyar nemzet fizikai és lelki széttagoltságát igyekeznek orvosolni. Ennek érdekében az intézmény számos, eddig hiánypótló nemzetpolitikai kezdeményezést indított el: segítője volt a délvidéki magyarirtás áldozatait rehabilitáló folyamatok megindulásának éppúgy, mint a felvidéki deportálások és kitelepítések történetét érintő tudományos, társadalmi diskurzus megindításának is.

A Múzeumban bemutatott gyűjtemény nem csak a 20. századi nemzetvesztés tragikus eseményeit dokumentálja Újvidéktől Kassáig, Marosvásárhelytől Munkácsig, Nyitrától Varasdig, elindítja azokat a együttes lelki mechanizmusokat, melyek a magyarság 20. századi tragédiáinak feldolgozásához, az össznemzeti sebek begyógyulásához vezetnek.

Ezúton is ajánljuk mindenkinek: vendégeinknek, támogatóinknak, az elcsatolt területekről a Bálra érkező honfitársainknak szíves figyelmébe ezt a hiánypótló és a maga nemében páratlan gyűjteményt.

forrás: trianonmuzeum.hu